‘Meer vragen dan antwoorden over pensioenakkoord’

Mkb vreest hoge pensioenlasten

Een meerderheid van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) maakt zich zorgen over het pensioenakkoord. Een kwart denkt dat het nieuwe pensioen slecht uitpakt voor de werknemers. De arbeidsmarkt voor 45-plussers verslechtert volgens hen wegens stijgende lasten. Dat blijkt uit onderzoek van Aegon onder verzekerde mkb-werkgevers, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

In Nederland bouwen een miljoen werknemers pensioen op bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling (ppi). De pensioenpremie, die voorheen leeftijdsgebonden was, wordt in het nieuwe stelsel voor iedereen en voor alle contracten gelijk. Daardoor bouwen werknemers boven de 45 jaar straks minder pensioen op met de premie die ze nu betalen. De nieuwe regeling leidt op zichzelf niet tot hogere kosten. Maar de compensatie om de al afgesproken hoogte van de pensioenen na te komen wél.

Zes op de tien werkgevers verwachten dat die compensatie ten koste gaat van salarisverhogingen en de helft voorziet negatieve gevolgen voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. “Het moet toch uit de lengte of uit de breedte komen”, zegt een werkgever. Een ander: “Geen 13e maand meer, geen teamuitje meer, geen kerstbonus of kerstpakket meer.” Vanwege de stijgende lasten verwachten werkgevers dat de arbeidsmarkt voor 45-plussers verslechtert. Ongeveer een kwart (21%) van de werkgevers verwacht dat alleen in die sectoren waar sprake is van personeelskrapte de stijgende lasten geen effect zullen hebben voor de positie van 45-plussers.

Grote behoefte aan informatie

De meeste werkgevers denken dat de gevolgen van het pensioenakkoord voor medewerkers in het algemeen gunstig noch ongunstig zijn of ze weten het niet. (“Het is nog even afwachten.”) Een op vier verwacht negatieve gevolgen. Eenzelfde beeld is er bij de vraag of de gevolgen voor henzelf als werkgever gunstig of ongunstig zijn: twee op de drie kijken de kat uit de boom of weten het niet, een op de vier is somber gestemd. De behoefte aan informatie over het nieuwe pensioenstelsel onder mkb-werkgevers is groot. Een derde zegt het akkoord überhaupt weinig tot niets en de rest heeft vooral vragen. Voor zover het pensioenakkoord al positieve gevoelens oproept, hebben die betrekking op de totstandkoming ervan. Na jarenlang onderhandelen hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet eindelijk overeenstemming bereikt. Maar, zoals een van de werkgevers opmerkt: “Ik moet me er nog echt een keer goed in verdiepen. Het is geen eenvoudige materie.” Een ander meent dat het akkoord meer vragen dan antwoorden oproept.

Publicatiedatum: 31 januari 2020