Software

De softwareHRControlNet faciliteert op integrale wijze de uitvoering van de sociale zekerheid. Vanuit één centraal dossier worden de diverse regelingen uitgevoerd. Dankzij taaksturing, is er zekerheid dat op het juiste moment de juiste acties worden uitgevoerd. Door middel van diverse rapportages en dashboards wordt inzicht verkregen en is de werkgever verzekerd van optimale grip op de kosten en risico’s binnen de sociale zekerheid.

Door gebruik te maken van HRControlNet:

 • Hoeft werkgever maar één keer (geautomatiseerd) aan te leveren.
 • Worden processen gestandaardiseerd.  
 • Centrale vastlegging van informatie die ieder moment online te raadplegen is. 
 • Wordt kennis geborgd.
 • Wordt voldaan aan actuele wet- en regelgeving, inclusief privacy.
 • Ontvangt werkgever integrale rapportages die inzicht geven in de gehele keten en relevante stuurinformatie bieden.

Het systeem is opgebouwd conform de best practices van Robidus. De best practices in de uitvoering van sociale zekerheid en de ervaring van experts zijn terug te vinden door de kennis gedreven wizards, die ondersteuning bieden bij een juiste uitvoering.

Inzicht 

 •  Overzichtelijke rapportages en grafieken, inzicht in alle regelingen.  
 • Financiële controles zijn eenvoudig op uitkeringen en declaraties. 
 • Per werknemer is er een centraal dossier met alle van toepassing zijnde regelingen en aanvullende informatie.

Gebruiksgemak

 •  Met behulp van taken, signalering en wizards worden processen gestandaardiseerd.
 • Via de Postkamer kunnen alle UWV-documenten (beschikkingen, verhaalsbeslissingen) worden ingelezen, verwerkt en getoetst op juistheid.

Slimme koppelingen

 •  Mogelijkheid tot inlezen van de Loonaangifte zodat alle gegevens over de arbeidsrelatie bekend en up to date zijn, inclusief loon- en contractinformatie. 
 • Automatische signaleringen voor aanleveren van gegevens richting UWV en verzekeraars. 
 • Webservice beschikbaar voor inlezen van verzuimbestanden (kunnen extra kosten aan verbonden zijn).
Certificering
VIRTA is onderdeel van Robidus. De processen van Robidus zijn extern getoetst en beschikken over een ISAE 3402 verklaring. De beveiliging van de informatie is ISO 27001 gecertificeerd. Voor de administratieve verplichtingen inzake sociale zekerheid maakt Robidus gebruik van HRControlNet.

Offertewizard

Adviseurs hebben grote behoefte aan gemak en snelheid bin-nen het offerteproces. Virta ontwikkelt een offertewizard die aan die wens tegemoet komt.
Hoe werkt de wizard?

De adviseur start vanuit mijn.virtaservices.nl de offertewizard, waarbij hij kan aangeven voor welk(e) product(en) en van welke verzekeraars hij de offerte wil ontvangen. Alle bij Virta bekende werkgeversinformatie is daarbij reeds ingevuld, waardoor de adviseur alleen hoeft aan te vullen waar nodig.

Medewerkersgegevens kunnen worden geïmporteerd of handmatig ingevoerd. Als alle gegevens zijn ingevuld, kan de adviseur met één druk op de knop de offerte(s) aanvragen.

De offerteaanvraag wordt direct in het Virta portaal geplaatst, zodat de adviseur een duidelijk overzicht van de aangevraagde offertes heeft. Zodra de verzekeraar een premiepercentage (quote) afgeeft, wordt dit direct door Virta in het portaal verwerkt. Zo weet de adviseur precies welke offertes nog open staan. Virta heeft met de verzekeraars een reactietermijn van maximaal 3 werkdagen afgesproken.

Virta verzamelt alle quotes, verwerkt deze in het offerterapport en stuurt het rapport via e-mail aan de adviseur. Het offerterapport bevat een overzicht van de premies, inclusief de daarmee samenhangende voorwaarden en clausules.
Het rapport is tevens via mijn.virtaservices.nl toegankelijk.

De offertewizard is eind augustus 2018 voor adviseurs beschikbaar.