De totaaloplossing voor de WGA eigenrisicodrager

Als werkgever blijft u vaak lang betalen voor werknemers die na 2 jaar ziekte arbeidsongeschikt worden verklaard. Ook zorgt de continu veranderende wet- en regelgeving omtrent arbeidsongeschiktheid voor toenemende risico's. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? 

Het risico van de WGA

Na twee jaar (104 weken) ziekte van uw werknemer, vindt er een WIA-beoordeling plaats. Het UWV kijkt bij deze beoordeling naar de mate waarin de werknemer nog in staat is om te werken. Verklaart het UWV de medewerker voor meer dan 35% arbeidsongeschikt? Of is er sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, met een kans op herstel? Dan heeft de medewerker recht op een WGA-uitkering.

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het financieren van de WGA-uitkering van de werknemer. Deze verplichting kan tot wel tien jaar duren. Dit geldt óók voor ex-medewerkers die eerder ziek uit dienst zijn gegaan, en later de WGA instromen.

De WGA brengt dus risico's, kosten en verantwoordelijkheden met zich mee voor werkgevers. Maar het goede nieuws is dat u ook veel mogelijkheden hebt om deze te beheersen. 

Grafiek WGA quick-scan
WGA Quick-Scan

Wilt u weten of het WGA eigenrisicodragerschap voor u interessant zou kunnen zijn?

Op basis van de gegevens uit uw Whk-beschikking maken de Virta specialisten een vrijblijvende WGA Quick-Scan.

Stuur de Whk-beschikking naar relatiebeheer@virtaservices.nl en ontvang de volgende werkdag een rapportage.

Wist u dat...

•   ...1 op de 200 werknemers in de WGA terecht komt?
•   ...50% van de WGA-instroom afkomstig is uit de Ziektewet?
•   ...een (ex-)werknemer met een WGA-uitkering u gemiddeld €140.000 kost?
In de praktijk komt het regelmatig voor dat een volledig arbeidsongeschikte werknemer tóch een WGA-uitkering ontvangt. Daarmee zijn de kosten niet voor de overheid, maar voor u.

Hoe houdt u grip op het WGA-risico?

Door eigenrisicodrager te worden, houdt u de regie grotendeels in eigen handen. Goede begeleiding van zieke werknemers is van cruciaal belang om langdurig verzuim en instroom in de WGA te beperken. Met het eigenrisicodragerschap investeert u in de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, en vergroot u de kans op herstel en re-integratie.

Het WGA-eigenrisicodragerschap is een strategische keuze, waarbij u als werkgever aan een aantal verplichtingen moet voldoen. In onze whitepaper leest u hier meer over, en laten wij u zien hoe u uw WGA-kosten kunt beperken. 

Download whitepaper

Totaaloplossing voor het WGA-ERD

Virta gelooft dat een integrale aanpak de manier is om het WGA-risico te beheersen. Dit betekent dat wij u niet alleen ondersteunen met het uitvoeren van uw verplichtingen als eigenrisicodrager, maar dat wij rekening houden met het totale speelveld van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

U profiteert namelijk pas écht van het WGA-ERD als u zich al tijdens de verzuimperiode focust op re-integratie. Zo werkt u aan inzetbaarheid en beperkt u de WGA-instroom.

In de folder leest u meer over onze integrale aanpak. 

Download onze folder
Vragen of meer informatie?
Mirella RutteConsultant Sociale Zekerheid

Onze belofte aan de WGA-eigenrisicodrager

Check

U voldoet aan alle regelgeving en komt de voorwaarden van uw WGA-ERD verzekering na. 

Check

Uw werknemers krijgen de juiste WIA-beoordeling, zodat u geen onterechte uitkeringskosten toegerekend krijgt.

Check

U maakt gebruik van alle relevante vangnetregelingen. Hierdoor voorkomt u dat er onnodig kosten aan u worden toegerekend.

Check

U beperkt uw WGA-instroom en werkt aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Neem contact op