Bedrijfsgegevens

Virta faciliteert adviseurs bij het integraal ondersteunen van werkgevers op het terrein van sociale zekerheid.

  • Handelsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam: 69885214
  • Bankrekeningnummer:  NL81 INGB 0662 0047 44
  • BTW nummer: NL858052167B01
  • KiFiD nummer: 300.016930


Virta BV is opgenomen in het Register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12045334. 

Virta is een dochter van Robidus Groep BV.

Neem contact op
Contactgegevens Virta

Telefoon: 088 – 91 99 400

Openingstijden: 08:30 tot 17:00 uur

Bezoekadres

De Corridor 5b
3621 ZA Breukelen

Postadres

Postbus 76
3620 AB Breukelen

Compliance

Privacybescherming
Naleving van de privacy regelgeving is een must op het terrein van de sociale zekerheid.
Certificering
Virta maakt voor haar dienstverlening gebruik van uitvoeringspartner Robidus. De door Robidus gebruikte software voldoet aan de ISO 27001 normering. De processen van Robidus zijn ISAE 3402 gecertificeerd.
Bekijk algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Specifiek voor werkgevers

Wij willen graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van Virta. Ondanks deze intentie kan het uiteraard voorkomen dat u niet tevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Neem in dat geval direct contact op met uw contactpersoon. In gezamenlijk overleg komt u hopelijk tot een juiste oplossing, dan wel goed alternatief.

Bent u het niet eens met de afhandeling door uw contactpersoon? Dan kunt u een klacht indienen bij de directie van Virta. Dit kan per e-mail of schriftelijk.

Binnen enkele werkdagen bevestigt de afdeling klachtenmanagement de ontvangst van uw klacht. Tevens informeren zij u omtrent de wijze waarop en de termijn waarbinnen uw klacht zal worden behandeld.

Kifid


Bent u niet tevreden met de uitkomst en heeft uw klacht betrekking op uw ERD WGA verzekering en/of inkomensverzekering, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over financiële producten en diensten. Lees meer op Kifid.nl.
Contactgegevens

Virta, afdeling klachtenmanagement

Postbus 76

3620 AB Breukelen

klachten@virtaservices.nl