Financiering ZW en WIA risico

Een werkgever heeft de keuze om de kosten en risico’s van de ZW en WGA publiek of privaat te financieren. Private financiering wordt eigenrisicodragerschap (ERD) genoemd, waarbij de werkgever eventueel het risico kan onderbrengen bij een private verzekeraar.

Een werkgever kan de kosten en risico's beïnvloeden via de financieringskeuze.
Publieke financiering (UWV)

De werkgever betaalt een individuele premie aan UWV. Deze maakt deel uit van de Werkhervattingskas (Whk-premie). Het individuele risico van de werkgever bepaalt de hoogte van deze premie (zogenaamde: gedifferentieerde premie).

UWV betaalt de uitkering aan de uitkeringsgerechtigde.

UWV begeleidt de uitkerings-gerechtigde bij zijn/haar re-integratie.

Private verzekering (ERD)

De werkgever betaalt een premie aan de verzekeraar. De verzekeringspremie is gebaseerd op het risicoprofiel van de individuele werkgever.

UWV betaalt de uitkering aan de uitkerings- gerechtigde. UWV verhaalt de betaalde uitkering op de werkgever, die dit declareert bij de verzekeraar.

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. De verzekeraar kan het re-integratietraject (financieel) ondersteunen.

Eigen beheer (ERD)

De werkgever financiert het ZW en/of WGA risico uit eigen middelen. Hij treft hiervoor een voorziening op de balans. Ter garantie van toekomstige betalingen (bijvoorbeeld in geval van faillissement) is er een garantieverklaring nodig. Voor zo'n garantieverklaring betaalt de werkgever een premie.

UWV betaalt de uitkering aan de uitkeringsgerechtigde. UWV verhaalt de uitkering op de werkgever.

De werkgever begeleidt de uitkeringsgerechtigde bij zijn re-integratie.

Schematisch overzicht financieringsvormen

De unieke Virta dienstverlening

Wat past bij u? Publieke of private financiering?

Virta analyseert de kosten én organisatorische consequenties van de publieke en private financiering van zowel het Ziektewet als het WGA risico. Op basis van deze analyse kunt u dan een onderbouwde keuze maken voor publiek of private financiering.

Hoe komt u uw verplichtingen als eigenrisicodrager na?

Als eigenrisicodrager heeft u verplichtingen jegens uw WGA verzekeraar, maar ook dient u uw (ex-)werknemer te ondersteunen bij zijn re-integratie. Virta ondersteunt u op pragmatische wijze bij deze verplichtingen, zodat u tijdig en conform de voorwaarden/regelgeving handelt.


Ontdek de Virta totaaloplossing voor de WGA eigenrisicodrager "Arbeidskracht op kracht"